Dydaktyka

Szkolenia:
Politechnika Wrocławska (PWr), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE), Uniwersytet Wrocławski (UWr):
– „Akademia ERP” – we współpracy z firmą SENTE Systemy Informatyczne sp. z o. o. (2012)

Politechnika Wrocławska (PWr):
– „ERP – co każdy wiedzieć powinien” – we współpracy z firmą SENTE Systemy Informatyczne sp. z o. o. w ramach projektu Informatyka Biznesowa organizowanego przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR (2012)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE):
– „Summer School on Service Science and Enterprise Modelling (SSEM) 2012” – wykład na temat “Introduction to Service Science” (2012)

Prowadzone kursy:
Politechnika Wrocławska (PWr):
– Administrowanie sieciami komputerowymi
– Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
– Badania operacyjne w teleinformatyce
– Bazy danych
– Struktury danych i złożoność obliczeniowa
– Podstawy teorii algorytmów
– Projektowanie algorytmów i metody sztucznej inteligencji
– Projektowanie efektywnych algorytmów
– Projektowanie oprogramowania
– Rozproszone bazy danych i protokoły transmisji cyfrowej
– Technologie informacyjne
– Teoretyczne podstawy informatyki
– Zarządzanie projektem teleinformatycznym
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE):
– Algorithm design in business application
– Computer architecture and operating systems
– Computer network and security
– Computer science
– Information technology
– Algorytmy i struktury danych
– Architektura komputerów i systemy operacyjne
– Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami
– Informatyka ekonomiczna
– Komputerowe metody optymalizacji i wspomagania decyzji
– Programowanie
– Protokoły sieciowe
– Sieci komputerowe
– Technologie informacyjne
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki (AWL):
– Informatyczne wspomaganie decyzji
– Informatyka w logistyce
– Systemy informatyczne w MŚP

Opracowane programy kursów:
– Algorithm design in business application (UE)
– Computer architecture and operating systems (UE)
– Data structures and algorithms (UE)
– Komputerowe metody optymalizacji i wspomagania decyzji (UE)
– Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych (UE)
– Manufacturing control systems (PWr)

Promotor:
1 prac doktorskich (w trakcie),
14 prac magisterskich + 1 jako współopiekun,
3 prac inżynierskich,
23 prac licencjackich,