Nagrody i wyróżnienia

 • 2021 – Nagroda Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, indywidualna drugiego stopnia w obszarze osiągnięć naukowych i naukowo-badawczych.
 • 2019 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.
 • 2018 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.
 • 2018 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.
 • 2017 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.
 • 2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.
 • 2015 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.
 • 2014 – Otrzymanie finansowania w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus”.
 • 2014 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.
 • 2013Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2016).
 • 2013 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej oraz kształcenia kadr.
 • 2012 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej.
 • 2011 – Otrzymanie finansowania w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus”.
 • 2009, 2010Stypendysta Programu “START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (wyróżniony przez Kapitułę Fundacji dwukrotnie).
 • 2008 – Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej za rozprawę doktorską.
 • 2004 – Nagroda za wyróżniającą się pracę magisterską na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
 • 2004 – Nagroda Dziekana dla najlepszego absolwenta Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
 • 2003-2004Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (za wyniki w nauce).
 • 2000-2004 – Nagrody Dziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej za wyniki w nauce (corocznie).
 • 1998-1999 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów (za wyniki w nauce).