Badania naukowe

 • Harmonogramowanie i rozdziału zasobów
 • Teoria złożoności obliczeniowej
 • Teoria konstrukcji algorytmów
 • Algorytmy metaheurystyczne
 • Uczenie maszynowe
 • Sztuczna inteligencja
 • Algorytmy równoległe CPU/GPU i rozproszone
 • Systemy wspomagające podejmowanie decyzji
 • Optymalizacja w transporcie
 • Optymalizacja łańcuchów dostaw
 • Problematyka rozmieszczenia maszyn w halach produkcyjnych
 • Projektowanie baz danych
 • Big data