Projekty

Projekty badawcze MNiSW/NCN oraz UE (wybrane z ostatnich lat):

Kierownik

  • :

 

  • Projekt NCN OPUS, Optymalizacja harmonogramowania i zarządzania zasobami w środowiskach dynamicznych (2020/37/B/HS4/03235), Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, kierownik, lata 2021-2024;
  • Projekt NCN OPUS, Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach (2016/21/B/HS4/00667), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2017-2020;
  • Projekt MNiSW, Złożoność obliczeniowa i algorytmy rozwiązania nowych problemów szeregowania zadań ze zmienną efektywnością procesorów (IP2014 040673), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2015-2017;
  • Projekt NCN SONATA, Nowe modele i metody wspomagające zarządzanie projektami i produkcją (2012/05/D/HS4/01129), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2013-2016;
  • Projekt MNiSW, Złożone problemy szeregowania zadań w systemach komputerowych i wytwarzania – modele i algorytmy (IP2011 046771), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2012-2014;


Wykonawca:

 • Projekt Unijny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych (POIG.01.03.01-02-079/12), m.in. Politechnika Wrocławska, MGM Systems S.A., główny wykonawca, lata 2013-2015;
 • Projekt NCN, Nowe aspekty degresywnie proporcjonalnej alokacji korzyści i należności (2013/09/B/HS4/02702), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, główny wykonawca, lata 2014-2017;
 • Projekt Unijny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Inżynieria Internetu Przyszłości (POIG 01.01.02-00-045/09), Politechnika Wrocławska jest jednym z 9 członków (partnerem) konsorcjum, wykonawca, lata 2011-2012;
 • Projekt Unijny w ramach programu Central Europe, Transnational LOGistics’ Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs (LOGICAL) (No 3CE396P2), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jednym z 14 członków (partnerem) konsorcjum, wykonawca, lata 2011-2012;

Projekty przemysłowe/biznesowe:

 • Scientific Architect w Nethansa sp. z o.o. (wrzesień 2021 – grudzień 2023)
 • Senior Scientific Advisor w Nethansa sp. z o.o. (sierpień 2018 – kwiecień 2020)
 • Partnerstwo biznesowo-naukowe w ramach programu “Mozart” z firmą Industrial Division (od października 2017 do marca 2019);
 • Partnerstwo biznesowo-naukowe w ramach programu “Mozart” z firmą EffiCon (od października 2016 do września 2017);
 • Partnerstwo biznesowo-naukowe w ramach programu “Mozart” z firmą 4Tune-IT (od października 2015 do września 2016).