Strona główna

Dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. AWL
nauki techniczne, informatyka

Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
Wydział Zarządzania i Przywództwa
Katedra Informatyki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
E-mail (preferowany): rudek.radoslaw@gmail.com
E-mail: radoslaw.rudek@awl.edu.pl