Badania naukowe

 • Harmonogramowanie i rozdziału zasobów
 • Teoria złożoności obliczeniowej
 • Teoria konstrukcji algorytmów
 • Algorytmy metaheurystyczne i sztuczna inteligencja (symulowane wyżarzanie, tabu search, algorytmy genetyczne, uczenie ze wzmocnieniem, sztuczne sieci neuronowe, etc.)
 • Algorytmy równoległe CPU/GPU i rozproszone
 • Systemy wspomagające podejmowanie decyzji
 • Optymalizacja w transporcie
 • Optymalizacja łańcuchów dostaw
 • Big data
 • Projektowanie baz danych
 • Problematyka rozmieszczenia maszyn w halach produkcyjnych
 • Sterowanie ruchem w sieciach

Comments are closed.