O mnie

Radosław Rudek
Wykształcenie:

 • 2012 (2017) – Doktor habilitowany, nauki techniczne, dysc. informatyka (Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Cybernetyki)
 • 2007 – Doktor (ukończone z wyróżnieniem), dysc. informatyka (Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki)
 • 2004 – Mgr inż. (ukończone z wyróżnieniem), dys. informatyka, spec. systemy i sieci komputerowe (Politechnika Wrocławska; Katedra Systemów i Sieci Komputerowych)
 • 2004 – PgCert in Systems and Control (ukończone z wyróżnieniem), Coventry University; Control Theory and Application Centre

Zatrudnienie:

 • Profesor uczelni, Wydział Zarządzania; Akademia Wojsk Lądowych
  imienia generała Tadeusza Kościuszki (od października 2019)
 • Profesor nadzwyczajny, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (od lipca 2018)
 • Adiunkt, Instytut Informatyki Ekonomicznej; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (od października 2010 do czerwca 2018)
 • Adiunkt, Wydział Informatyki i Zarządzania; Politechnika Wrocławska (od września 2011 do listopada 2012)
 • Asystent, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki; Politechnika Wrocławska (od października 2007 do października 2010)

Sprawowane funkcje:

 • Kierownik interdyscyplinarnych studiów doktoranckich; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (od kwietnia 2018 do października 2019)

Członkostwo:

Projekty/staże/praktyki/współpraca:

 • Współpraca badawczo-rozwojowa (B+R) z firmą Nethansa (poprzednio Webbiz) (od sierpnia 2018)
 • Partnerstwo biznesowo-naukowe w ramach programu “Mozart” z firmą Industrial Division (od października 2017 do marca 2019)
 • Partnerstwo biznesowo-naukowe w ramach programu “Mozart” z firmą EffiCon (od października 2016 do września 2017)
 • Partnerstwo biznesowo-naukowe w ramach programu “Mozart” z firmą 4Tune-IT (od października 2015 do września 2016)
 • Staż w firmie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w ramach Projektu „Staż Sukcesem Naukowca”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (od sierpnia 2011 do grudnia 2011)

Udział w projektach badawczych MNiSW/NCN, NCBiR oraz UE (wybrane z ostatnich lat):

 • Projekt NCN OPUS, Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach (2016/21/B/HS4/00667), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2017-2020;
 • Projekt MNiSW, Złożoność obliczeniowa i algorytmy rozwiązania nowych problemów szeregowania zadań ze zmienną efektywnością procesorów (IP2014 040673), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2015-2017;
 • Projekt NCN SONATA, Nowe modele i metody wspomagające zarządzanie projektami i produkcją (2012/05/D/HS4/01129), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2013-2016;
 • Projekt MNiSW, Złożone problemy szeregowania zadań w systemach komputerowych i wytwarzania – modele i algorytmy (IP2011 046771), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierownik, lata 2012-2014;
 • Projekt NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych (POIG.01.03.01-02-079/12), m.in. Politechnika Wrocławska, MGM Systems S.A., główny wykonawca, lata 2013-2015;
 • Projekt NCN, Nowe aspekty degresywnie proporcjonalnej alokacji korzyści i należności (2013/09/B/HS4/02702), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, główny wykonawca, lata 2014-2017;
 • Projekt NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Inżynieria Internetu Przyszłości (POIG 01.01.02-00-045/09), Politechnika Wrocławska jest jednym z 9 członków (partnerem) konsorcjum, wykonawca, lata 2010-2012;
 • Projekt Unijny w ramach programu Central Europe, Transnational LOGistics’ Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs (LOGICAL) (No 3CE396P2), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jednym z 14 członków (partnerem) konsorcjum, wykonawca, lata 2011-2012;

Zainteresowania:

 • Literatura fantasy i science-fiction, historia, strzelectwo sportowe, broń palna, łucznictwo

  Comments are closed.