Strona główna

Dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. AWL, prof. UE
nauki techniczne, informatyka

Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Innowacyjnymi Projektami
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
E-mail (preferowany): rudek.radoslaw@gmail.com
E-mail: radoslaw.rudek@awl.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania
Katedra Technologii Informacyjnych
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Tel. +48 71-368-0376
Fax. +48 71-368-0376
E-mail (preferowany): rudek.radoslaw@gmail.com
E-mail: radoslaw.rudek@ue.wroc.pl

Comments are closed.