Strona główna

Dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. nadzw. UE
nauki techniczne, informatyka

Katedra Technologii Informacyjnych
Instytut Informatyki Ekonomicznej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Tel. +48 71-368-0376
Fax. +48 71-368-0376
E-mail (preferowany): rudek.radoslaw@gmail.com
E-mail: radoslaw.rudek@ue.wroc.pl

Comments are closed.